Styrelsen

 

Styrelsen

 

från vänster; Emil Elg (Ledamot), Emma Kraftelid (Ordförande), Emil Kraftelid (vice Ordförande)

 

Besök oss på Facebook! MUF Håbo

Vi förespråkar frihet!”

 

.

För en fri marknad och en värld utan gränser.

Idén om individens frihet känner inga nationsgränser. Vi arbetar därför för en värld utan gränser, med fri in- och utvandring. Människor ska ha möjligheter att själva bestämma var någonstans de vill leva, arbeta och forma sin framtid.